About Dovednosti a měnící se společnosti

Naše práce v oblasti dovedností a měnících se společností analyzuje nové a nastupující trendy na trhu práce a dopady hospodářských a sociálních megatrendů. Tím, že se zaměřujeme na digitalizaci a zelenou transformaci z hlediska dovedností, přispíváme k politikám založeným na důkazech, jejichž cílem je dosáhnout souběžné transformace a formovat ji v kontextu stárnutí pracovní síly.