About OVP pro mladé lidi, učitele a školitele

Počáteční OVP umožňuje mladým lidem najít si uplatnění na trhu práce a účastnit se celoživotního učení. Shromažďujeme a analyzujeme politiky a osvědčené postupy v oblasti OVP, vytváříme nástroje pro tvůrce politik a odborníky z praxe a provádíme výzkum na podporu sociálního začleňování a integrace na trh práce studentů, kteří jsou ohroženi předčasným ukončením studia, osob předčasně odcházejících ze vzdělávání a odborné přípravy a mladých lidí, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET).

Učitelé a školitelé jsou základní hnací silou vysoce kvalitního a inkluzivního vzdělávání a odborné přípravy. Poskytujeme nové empirické poznatky o profesním rozvoji učitelů a školitelů v oblasti OVP a vytváříme nástroje na jejich podporu.

V letech 2020 až 2022 vypracovalo středisko Cedefop studii proveditelnosti průzkumu se zapojením ředitelů vzdělávacích institucí, učitelů, žáků a školitelů odborné přípravy na pracovišti působících v oblasti počáteční odborného vzdělávání a přípravy (POVP). Cílem studie bylo posoudit možnost realizace evropského průzkumu s cílem odstranit významné mezery ve znalostech a výzkumu a položit základy pro budoucí shromáždění spolehlivých podkladů týkajících se profesí v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

Sledujte nás #VETTeachersTrainers #VETtoolkit #EarlyLeaving