About OVP pro mladé lidi, učitele a školitele

Počáteční OVP umožňuje mladým lidem najít si uplatnění na trhu práce a účastnit se celoživotního učení. Shromažďujeme a analyzujeme politiky a osvědčené postupy v oblasti OVP, vytváříme nástroje pro tvůrce politik a odborníky z praxe a provádíme výzkum na podporu sociálního začleňování a integrace na trh práce studentů, kteří jsou ohroženi předčasným ukončením studia, osob předčasně odcházejících ze vzdělávání a odborné přípravy a mladých lidí, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET).

Učitelé a školitelé jsou základní hnací silou vysoce kvalitního a inkluzivního vzdělávání a odborné přípravy. Poskytujeme nové empirické poznatky o profesním rozvoji učitelů a školitelů v oblasti OVP a vytváříme nástroje na jejich podporu.

Cílem studie proveditelnosti nového celoevropského průzkumu mezi řediteli zařízení OVP, učiteli, interními podnikovými školiteli a studenty v rámci počátečního OVP, kterou jsme nedávno zahájili, je poskytnout poznatky z praxe a pomoci pochopit silné a slabé stránky a potřeby počátečního odborného vzdělávání a přípravy a profesního rozvoje učitelů a školitelů.

Sledujte nás #VETTeachersTrainers #VETtoolkit #EarlyLeaving