About Politiky podpory OVP – financování, poradenství, validace

Politiky a systémy podpory OVP zahrnují tři průřezová témata: celoživotní poradenství, validaci neformálního a informálního učení a financování OVP / vzdělávání dospělých. Poskytujeme rovněž informace o dalších pobídkách, které přímo podporují jednotlivce při jejich učení a na jejich profesní dráze a podniky při poskytování příležitostí k učení.

Politická agenda EU 2020+ zdůrazňuje nutnost bezproblémových individuálních způsobů učení, zaměstnávání a profesního rozvoje; to umožní všem jednotlivcům zlepšit své kompetence a posílit své postavení, aby našli více příležitostí, jak se zapojit do práce, učení a do společnosti a určovali si sami svůj profesní vývoj a utvářeli svět kolem sebe. Politická agenda rovněž zdůrazňuje, že je třeba podporovat společnosti, zejména malé a střední podniky, při rozvíjení dovedností svých zaměstnanců, aby zůstaly konkurenceschopné, inovativní a schopné řídit a utvářet změny.

Činnosti prováděné jak napříč těmito třemi dlouhodobými tématy střediska Cedefop, tak v jejich rámci mají za cíl vytvářet a upevňovat nové znalosti a pomáhat tvůrcům politik a dalším zúčastněným stranám rozvíjet soudržné, koordinované a integrované podpůrné politiky a systémy.