You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Co děláme

Vypracovávání správných politik v oblasti odborného vzdělávání a přípravy závisí na porozumění tomu, jak se hospodářství, společnosti a lidé mění.

Cedefop se snaží posilovat evropskou spolupráci a poskytovat důkazy, z nichž lze při vypracovávání evropské politiky v oblasti odborného vzdělávání a přípravy vycházet. Přidanou hodnotou střediska Cedefop je vysoká kvalita jeho srovnávacích analýz a odborných znalostí shromážděných prostřednictvím výzkumu a vytváření sítí, které jsou využívány k:

  • poskytování odborného poradenství a předkládání nápadů pro politiky v oblasti odborného vzdělávání a přípravy,
  • vyplňování mezer ve znalostech a přicházení s novými poznatky, na jejichž základě lze určit trendy a problémy v oblasti odborného vzdělávání a přípravy,
  • zvyšování povědomí o podobě a důležitosti odborného vzdělávání a přípravy,
  • zprostředkovávání setkání tvůrců politik, sociálních partnerů, výzkumných pracovníků a odborníků z praxe, v rámci kterých je možné vyměňovat si nápady a diskutovat o nejlepších způsobech zlepšování politik v oblasti odborného vzdělávání a přípravy,
  • podpoře a povzbuzování společných evropských přístupů, zásad a nástrojů pro zlepšení odborného vzdělávání a přípravy.

Středisko Cedefop v oblasti odborného vzdělávání a přípravy úzce spolupracuje s Evropskou komisí, vládami členských států, zástupci zaměstnavatelů a odbory, výzkumnými pracovníky a odborníky z praxe. Poskytuje jim aktuální informace týkající se vývoje v oblasti odborného vzdělávání a přípravy i příležitosti k politické debatě.

Cedefop šíří informace prostřednictvím svých internetových stránek, publikací, sociálních médií, sítí, konferencí a seminářů. Činnosti střediska Cedefop se řídí jeho posláním a programovým dokumentem / pracovním programem.