About Dovednosti a měnící se pracoviště

Mapujeme měnící se povahu práce v EU prostřednictvím našich vlastních evropských průzkumů týkajících se dovedností a pracovních míst a profesní příprava na pracovišti a využíváme je k analýze dopadů digitalizace a dalších rozmanitých individuálních a pracovních faktorů na kvalitu pracovních míst a nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi. Naše analýza pomáhá pochopit, jak lze lépe rozvíjet a využívat dovednosti pracovníků s ohledem na vznik nových forem práce (např. práce prostřednictvím platforem nebo výkon práce mimo pracoviště) a měnící se organizaci práce.