About EFP pentru tineri, cadre didactice și formatori

Educația și formarea profesională inițială (EFPI) permite tinerilor să-și găsească un loc de muncă și să participe la învățarea pe tot parcursul vieții. Colectăm și analizăm politicile și bunele practici în materie de EFP, dezvoltăm instrumente pentru responsabilii de elaborarea politicilor și practicieni și realizăm cercetări care sprijină incluziunea socială și integrarea pe piața muncii a cursanților cu risc de abandon, a persoanelor care au părăsit timpuriu sistemul de educație și formare și a tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET).

Cadrele didactice și formatorii reprezintă o forță motrice esențială pentru o educație și o formare de înaltă calitate și favorabilă incluziunii. Furnizăm dovezi noi despre dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și formatorilor EFP și creăm instrumente de asistență pentru aceștia.

Un studiu de fezabilitate pentru un nou sondaj paneuropean în rândul directorilor, cadrelor didactice, formatorilor din întreprinderi din domeniul EFP și a cursanților din EFP inițială, pe care l am lansat recent, își propune să ofere informații de pe teren și să ajute la înțelegerea punctelor forte, a punctelor slabe și a nevoilor în domeniul EFPI și al dezvoltării profesionale a cadrelor didactice și formatorilor.

Rămâneți aproape….#VETTeachersTrainers #VETtoolkit #EarlyLeaving