About EFP pentru tineri, cadre didactice și formatori

Educația și formarea profesională inițială (EFPI) permite tinerilor să-și găsească un loc de muncă și să participe la învățarea pe tot parcursul vieții. Colectăm și analizăm politicile și bunele practici în materie de EFP, dezvoltăm instrumente pentru responsabilii de elaborarea politicilor și practicieni și realizăm cercetări care sprijină incluziunea socială și integrarea pe piața muncii a cursanților cu risc de abandon, a persoanelor care au părăsit timpuriu sistemul de educație și formare și a tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET).

Cadrele didactice și formatorii reprezintă o forță motrice esențială pentru o educație și o formare de înaltă calitate și favorabilă incluziunii. Furnizăm dovezi noi despre dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și formatorilor EFP și creăm instrumente de asistență pentru aceștia.

În perioada 2020-2022, Cedefop a efectuat un studiu de fezabilitate pentru realizarea de sondaje în rândul directorilor, profesorilor, cursanților și formatorilor din întreprinderi și din structuri de învățământ și formare profesională inițială (EFPI). Studiul a urmărit să evalueze posibilitatea de a lansa un sondaj european care să umple golurile importante de cunoștințe și din cercetare și să pună bazele pentru crearea de dovezi solide în viitor cu privire la profesiile din domeniul predării și formării.

Rămâneți aproape….#VETTeachersTrainers #VETtoolkit #EarlyLeaving