About Politici de sprijinire a EFP – finanțare, orientare, validare

Politicile și sistemele de sprijinire a EFP cuprind trei teme transversale: - orientarea pe tot parcursul vieții, validarea învățării nonformale și informale și finanțarea învățării EFP/învățării în rândul adulților. De asemenea, oferim informații despre alte stimulente care sprijină direct persoanele în învățare și în carieră, precum și întreprinderile în furnizarea de oportunități de învățare.

Agenda de politici UE 2020+ subliniază necesitatea unor parcursuri individuale armonioase pentru învățare, încadrare în muncă și dezvoltarea carierei; acestea vor permite și vor da tuturor posibilitatea să-și îmbunătățească competențele pentru a găsi mai multe oportunități de angajare, de a se implica în procesul de învățare și în societate, precum și de a-și modela propria evoluție profesională și lumea din jurul lor. Agenda de politici subliniază, de asemenea, necesitatea de a sprijini întreprinderile, în special IMM-urile, în dezvoltarea competențelor angajaților lor pentru a rămâne competitive, inovatoare și capabile să gestioneze și să modeleze schimbarea.

Activitățile desfășurate atât în cadrul celor trei teme de lungă durată ale Cedefop, cât și la nivelul interacțiunii dintre acestea, au ca scop crearea și consolidarea de noi cunoștințe și sprijinirea responsabililor de elaborarea politicilor și a altor părți interesate în vederea dezvoltării unor politici și sisteme de sprijin coerente, coordonate și integrate.