Rețeaua agențiilor UE a fost înființată de statele membre ale Uniunii Europene (UE) și de instituțiile UE pentru a îndeplini sarcini juridice, tehnice sau științifice specifice. Pe bază de recomandări bazate pe dovezi, agențiile contribuie la elaborarea de politici și legi în cunoștință de cauză la nivelul UE și la nivel național.

Cele 44 de agenții descentralizate ale UE, cu sedii în diverse state membre ale UE, sunt în fiecare zi, prin activitatea lor, în slujba a 500 de milioane de cetățeni ai UE.

Agențiile contribuie la punerea în aplicare a politicilor UE într-o gamă largă de domenii, printre care educația și formarea profesională, sănătatea și siguranța, libertatea și justiția, inovarea, cercetarea și mediul de afaceri, precum și sistemele de transport și satelit.

Broșură cu agențiile UE (EN)