About EFP pentru adulți

Educația și formarea profesională, în special educația și formarea profesională continuă (EFPC), sunt esențiale pentru a sprijini participarea adulților la învățarea pe tot parcursul vieții, pentru ca aceștia să-și poată dezvolta, actualiza și perfecționa competențele.

Obiectivul de a dezvolta o abordare coordonată, coerentă și sistematică a EFPC este o prioritate în actualul ciclu de politici în materie de EFP (Documentul de dezbatere Cedefop-ETF din 2020, Declarația de la Osnabrück și Recomandarea Consiliului din 24 noiembrie 2020 privind educația și formarea profesională).

În afară de cercetările proprii ale Cedefop privind EFPC, oferim dovezi și surse de cunoștințe legate de modul în care EFP poate sprijini adulții slab calificați să se perfecționeze și să se recalifice, precum și adulții refugiați să migreze legal pentru a găsi un loc de muncă. De asemenea, sunt disponibile informații despre modul în care angajatorii pot sprijini EFP pentru adulți, inclusiv prin învățarea la locul de muncă.