Serviciul pentru finanțe și buget ajută personalul Cedefop să previzioneze, să execute și să monitorizeze alocările bugetare. Serviciul asigură și raportarea internă și externă privind aspecte legate de finanțe și buget; de asemenea, asigură controlul financiar centralizat al tuturor operațiunilor executate pe baza bugetului anual, care a fost de aproximativ 18 milioane EUR în ultimii ani, finanțat aproape exclusiv din fonduri ale Uniunii Europene.