You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Finanțe și buget

Serviciul pentru finanțe și buget ajută personalul Cedefop să previzioneze, să execute și să monitorizeze alocările bugetare. Serviciul asigură și raportarea internă și externă privind aspecte legate de finanțe și buget; de asemenea, asigură controlul financiar centralizat al tuturor operațiunilor executate pe baza bugetului anual, care a fost de aproximativ 18 milioane EUR în ultimii ani, finanțat aproape exclusiv din fonduri ale Uniunii Europene.

Începând de la jumătatea anului 2014, serviciul mai oferă sprijin și îndrumare în vederea evaluărilor ex ante necesare tuturor programelor sau activităților ce presupun cheltuieli bugetare totale estimate la peste 200 000 EUR. În 2015 se vor desfășura primele evaluări ex post ale tuturor programelor, proiectelor sau activităților finalizate în 2014 cărora li s-au alocat resurse de peste 500 000 EUR; serviciul pentru finanțe și buget va contribui la elaborarea metodologiei, a procedurilor, a documentelor de orientare și a formularelor.