You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Activitățile noastre

Elaborarea unor politici pertinente în materie de educație și formare profesională este strâns legată de înțelegerea modului în care se schimbă economiile, societățile și oamenii.

Activitățile Cedefop sunt menite să consolideze cooperarea europeană și să furnizeze date solide pe care să se bazeze politica europeană în materie de educație și formare profesională. Valoarea adăugată pe care o oferă Cedefop se datorează calității analizelor comparative efectuate și experienței agenției, acumulate prin cercetare și colaborare în rețea; acestea sunt utilizate pentru:

  • furnizarea de asistență tehnică și formularea de idei pentru politicile EFP;
  • completarea lacunelor în materie de cunoaștere și conceperea de noi perspective prin care să se identifice tendințele și provocările din domeniul EFP;
  • creșterea gradului de sensibilizare cu privire la imaginea și importanța EFP;
  • reunirea factorilor de decizie, a partenerilor sociali, a cercetătorilor și a specialiștilor în vederea unor schimburi de idei și a dezbaterii celor mai bune modalități de optimizare a politicilor în domeniul EFP;
  • sprijinirea și încurajarea unor abordări, principii și instrumente europene comune, menite să îmbunătățească educația și formarea profesională.

Cedefop colaborează îndeaproape cu Comisia Europeană, cu guvernele statelor membre, cu reprezentanți ai angajatorilor și ai sindicatelor, cu cercetători și cu specialiști din domeniul EFP. Această colaborare asigură un flux de informații actualizate privind evoluțiile înregistrate în domeniul EFP, precum și oportunități de dezbatere a politicilor.

Cedefop difuzează informații prin intermediul site-ului, al publicațiilor, al platformelor de comunicare socială, al rețelelor, conferințelor și seminarelor. Activitățile Cedefop au la bază misiunea agenției și documentul de programare/programul de activitate.