About Tendințe viitoare în sistemele și instituțiile EFP

Educația și formarea profesională în Europa, deși diferită de la o țară la alta, se schimbă în mai multe moduri fundamentale. Nu numai că devine mai diversă în ceea ce privește programele și calificările – de exemplu, pentru a răspunde nevoilor unui sector al serviciilor în creștere – dar se extinde și la niveluri mai înalte. În unele țări, această combinație de diversificare și expansiune reprezintă un pas spre transformarea învățării pe tot parcursul vieții într-o realitate, adaptând EFP la nevoile cursanților de toate vârstele și la diferite etape ale carierei și vieții lor. În multe țări, educația și formarea profesională la diferite niveluri ale Cadrului european al calificărilor (CEC) sunt furnizate de o gamă tot mai largă de instituții (de exemplu, școli EFP, instituții de învățământ terțiar, întreprinderi, furnizori de educație pentru adulți și furnizori privați, organisme internaționale).

Studiul efectuat de Cedefop privind natura și rolul în schimbare ale EFP în Europa oferă o imagine cuprinzătoare a evoluției EFP în Europa. Pornind de la această analiză, raportul nostru EFP în Europa 1995-2035 prezintă o serie de posibile căi viitoare de evoluție a EFP în deceniile următoare; aceste scenarii evidențiază alegerile cu care se vor confrunta responsabilii de elaborare a politicilor și părțile interesate. Având la bază chiar acest proiect, activitatea noastră privind viitorul EFP îmbină focalizarea pe schimbările instituționale cu analiza sistematică a dezvoltărilor conținutului EFP. Activitatea acoperă cele 27 de state membre ale UE, Islanda, Norvegia și Regatul Unit, și contribuie la o mai bună înțelegere a provocărilor și oportunităților cu care se va confrunta EFP la nivel european în anii următori. Aceasta acordă o atenție deosebită modului în care se schimbă conținutul și profilul educației și formării profesionale. În multe țări se observă o lărgire a profilurilor, în timp ce se reduce numărul total de calificări (și, prin urmare, de specializări) , ceea ce indică faptul că viitoarele competențe din EFP ar putea arăta diferit față de ceea ce se întâmplă în prezent, în conformitate cu cerințele pieței de muncă, care se schimbă rapid. Relevanța și calitatea EFP pe viitor depind de capacitatea sa de a răspunde la aceste cerințe în schimbare.