You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Paziņojums par privātumu

Paziņojums par personas datu aizsardzību saistībā ar

reģistrēšanos Cedefop tīmekļa portālā

Pārziņa identitāte

Komunikācijas daļas vadītājs

Datu apstrādes nolūks

Lietotāji reģistrējas tīmekļa vietnē, kas viņiem ļauj:

  • saņemt brīdinājumus/paziņojumus par jaunu saturu/atjauninājumiem;
  • abonēt tiešsaistes pakalpojumus (piemēram, informatīvu izdevumu);
  • kļūt par kopienas locekli;
  • saņemt personalizētu informāciju par savu interešu jomu.

Turklāt, vācot šos datus, tīmekļa grupa nosaka auditoriju, popularitāti, veido statistiku par sistēmas lietošanu, identificē populārus dokumentus, lejupielādes, interešu jomas utt.

Apstrādāto personas datu kategorijas

Ar reģistrācijas veidni savāktie dati ir

OBLIGĀTIE: e-pasta adrese / parole / tituls / vārds / uzvārds / valsts

NEOBLIGĀTIE: iestāde / departaments / amats / pilsēta / adrese / pasta indekss / tālruņa numurs / faksa numurs / tīmekļa URL / attēls / lietotāja profils

Dažos konkrētos projektos var ievākt un sabiedrībai parādīt papildu informāciju, kas pielāgota projekta vajadzībām. Tas lietotājiem tik attiecīgi paziņots.

Datu apstrādes likumīgums

Apstrādes likumīgums ir noteikts ar Regulas (ES) 2018/1725 5. panta 1. punkta a) un d) apakšpunktu.

Apstrādāto datu saņēmēji

Datus var izpaust šādiem saņēmējiem:

  • tīmekļa grupas locekļi;
  • ārējais darbuzņēmējs (šobrīd Eworx);
  • Attiecībā uz abonētajiem pakalpojumiem par informatīvu izdevumu sūtīšanu atbildīgajiem citiem Cedefop darbiniekiem pēc pieprasījuma sniedz nepieciešamās e-pasta adreses.

Datu subjekta tiesības

Datu subjektiem ir tiesības piekļūt savai informācijai un labot to (noteiktos gadījumos), pieprasīt tās dzēšanu, apturēt tās apstrādi un iebilst pret to. Ja apstrādes pamatā ir piekrišana, šo piekrišanu jebkurā brīdī var atsaukt.

Jautājumus un bažas par jūsu personas datu apstrādi var arī sūtīt Cedefop datu aizsardzības speciālistam uz šādu e-pasta adresi:

Datu subjektiem arī ir tiesības jebkurā brīdī vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja: http://www.edps.europa.eu

Savākto personas datu glabāšanas periods

Veicot periodisku “kampaņu par interesi”, dzēš to reģistrēto personu datus, kuras ir neaktīvas.

Lietotāji jebkurā laikā var dzēst savus datus.

Cedefop datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

data-protection-officer@cedefop.europa.eu

CEDEFOP, Data Protection Officer
EUROPE 123
'SERVICE POST'
GR - 570 01 Thermi

ATJAUNINĀTS: 2018. gada 25. jūlijā