Izjava o zaštiti osobnih podataka u vezi s

registracijom na internetskom portalu Cedefopa

Identitet voditelja obrade:

Voditelj Odjela za komunikaciju

Svrha obrade podataka:

Korisnici se registriraju na internetskim stranicama, što im omogućuje da:

  • primaju obavijesti o novim sadržajima/ažuriranjima
  • pretplate se na internetske usluge (npr. bilten)
  • postanu član zajednice
  • primaju personalizirane informacije u vezi s njihovim područjem interesa.

Osim toga, prikupljanje tih podataka omogućuje timu za internet mjerenje publike, vidljivosti, izradu statistika o uporabi sustava, utvrđivanje popularnih dokumenata, preuzimanja, područja interesa itd.

Kategorije osobnih podataka koji se obrađuju:

Podaci prikupljeni obrascem za prijavu su -

OBVEZNI: adresa e-pošte / lozinka / ime / prezime / zemlja

NEOBVEZNI: institucija / odjel / položaj / mjesto / adresa / poštanski broj / broj telefona / broj telefaksa / URL adresa / slika / korisnički profil

Za neke specifične projekte mogu se prikupiti i javno objaviti dodatne informacije prilagođene potrebama projekta. To će biti objašnjeno korisnicima.

Zakonitost obrade:

Zakonitost obrade definirana je člankom 5. [a] i člankom 5. [d] Uredbe (EZ) br. 2018/1725.

Primatelji obrađenih podataka:

Podaci se mogu otkriti sljedećim primateljima:

  • članovima tima za internet
  • vanjskim ugovornim suradnicima (trenutačno Eworx)
  • Za pretplatne usluge, osoblje Cedefopa odgovorno za slanje biltena na zahtjev dobiva potrebne adrese e-pošte.

Prava ispitanika:

Ispitanici imaju pravo pristupa svojim informacijama i njihova ispravljanja (u posebnim okolnostima), zahtjeva za njihovim brisanjem, zabrane i prigovora u vezi s njihovom obradom. Ako se obrada temelji na privoli, ona se može povući u bilo kojem trenutku.

Pitanja i bojazni u vezi s obradom vaših osobnih podataka mogu se uputiti i na adresu službenika za zaštitu podataka Cedefopa na sljedeću adresu e-pošte:data-protection-officer [at] cedefop.europa.eu ()

Osobe čiji se podaci obrađuju također imaju pravo obratiti se Europskom nadzorniku za zaštitu podataka u bilo kojem trenutku: http://www.edps.europa.eu

Razdoblje čuvanja prikupljenih osobnih podataka

Nakon povremene „kampanje za utvrđivanje interesa” brišu se podaci registriranih osoba za koje je utvrđeno da su neaktivni.

Korisnici mogu u svakom trenutku izbrisati svoje podatke.

Podaci za kontakt službenika za zaštitu podataka Cedefopa:

data-protection-officer [at] cedefop.europa.eu

Cedefop, službenik za zaštitu podataka
EUROPE 123
'SERVICE POST'
GR – 570 01 Thermi

AŽURIRANO: 25. srpnja 2018.