ES aģentūru tīkluizveidoja Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis un ES iestādes, lai veiktu specifiskus juridiskos, tehniskos un zinātniskos uzdevumus. Pamatojoties uz pierādījumos balstītām konsultācijām, aģentūras palīdzēja veidot uz informāciju balstītu politiku un tiesību aktus ES un valsts līmenī.

Decentralizētās 44 ES aģentūras ar galvenajiem birojiem dažādās ES dalībvalstīs ar savu darbu ik dienas ietekmē 500 miljonu ES pilsoņu dzīves.

Aģentūras piedalās ES politiku īstenošanā dažādās jomās, tostarp arodizglītības un arodmācību, veselības un drošības, brīvības un tiesiskuma, inovācijas, pētniecības un uzņēmējdarbības un transporta un satelīta sistēmu jomā.

ES aģentūru brošūra (EN)