About Profesionālā izglītība un apmācība pieaugušajiem

Profesionālā izglītība un apmācība, jo īpaši tālāka profesionālā izglītība un apmācība (CVET), ir ļoti svarīgs atbalsts pieaugušo dalībai mūžizglītībā, lai viņi varētu attīstīt, atjaunināt un uzlabot savas prasmes.

Mērķis izstrādāt koordinētu, saskaņotu un sistemātisku pieeju tālākai PIA ir pašreizējā PIA politikas cikla prioritāte (2020. gada Cedefop un ETF diskusiju dokuments, Osnabrikas deklarācija un Padomes 2020. gada 24. novembra ieteikums par profesionālo izglītību un apmācību). Papildus paša Cedefop pētījumiem par tālāko profesionālo izglītību un apmācību mēs sniedzam pierādījumus un zināšanu avotus par to, kā PIA var palīdzēt mazkvalificētiem pieaugušajiem uzlabot prasmes un pārkvalificēties, kā arī migrēt pieaugušos bēgļus legāli darba nolūkā. Ir pieejama arī informācija, kā darba devēji var atbalstīt PIA pieaugušajiem, tostarp ar darba vidē balstītām mācībām.