CEDEFOP yra viena iš ES decentralizuotų agentūrų. CEDEFOP, įsteigtas 1975 m. ir nuo 1995 m. įsikūręs Graikijoje, remia Sąjungos profesinio rengimo ir mokymo politikos, taip pat įgūdžių ir kvalifikacijų politikos skatinimą, plėtrą ir įgyvendinimą, bendradarbiaudamas su Komisija, valstybėmis narėmis ir socialiniais partneriais. Siekdama šio tikslo CEDEFOP gilina ir skleidžia žinias, teikia formuojant politiką reikalingus faktus ir paslaugas, įskaitant moksliniais tyrimais grindžiamas išvadas, ir padeda ES ir nacionaliniams subjektams keistis žiniomis tarpusavyje.