You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Ko mēs darām

Pareizas PIA politikas izstrāde ir atkarīga no izpratnes par to, kā mainās ekonomika, sabiedrība un cilvēki.

Cedefop strādā, lai stiprinātu Eiropas sadarbību un nodrošinātu pierādījumu bāzi Eiropas PIA politikai. Cedefop pievienotā vērtība ir augstvērtīga salīdzinošā analīze un pieredze, kas uzkrāta, veicot pētījumus un apmainoties ar zināšanām, un tiek izmantota šādiem mērķiem:

  • sniegt tehniskas konsultācijas un izteikt priekšlikumus PIA politikas veidotājiem;
  • papildināt zināšanas un sniegt jaunu informāciju, kas ļauj apzināt tendences un problēmas PIA jomā;
  • vairot izpratni par PIA tēlu un nozīmīgumu;
  • tuvināt politikas veidotājus, sociālos partnerus, pētniekus un speciālistus, lai apmainītos ar idejām un noteiktu labākos risinājumus PIA politikas pilnveidei;
  • atbalstīt un sekmēt kopīgas Eiropas pieejas, principus un rīkus, kas varētu uzlabot PIA.

Cedefop cieši sadarbojas ar Eiropas Komisiju, dalībvalstu valdībām, darba devēju un arodbiedrību pārstāvjiem, PIA pētniekiem un speciālistiem. Centrs nodrošina jaunāko informāciju par norisēm profesionālās izglītības jomā un iespēju rīkot politiskas diskusijas.

Informācijas izplatīšanai Cedefop izmanto tīmekļa vietni, publikācijas, sociālos plašsaziņas līdzekļus, tīklus, konferences un seminārus. Cedefop darbību pamatā ir tā misija un plānošanas dokuments / darba programma.