Meddelande om skydd av personuppgifter i samband med följande:

Registrering på Cedefops webbportal

Den personuppgiftsansvariges identitet:

Chef för kommunikationsavdelningen

Syftet med behandlingen:

Användare registrerar sig på webbplatsen för att kunna

  • få aviseringar/meddelanden om nytt innehåll/uppdateringar
  • prenumerera på webbtjänster (t.ex. nyhetsbrev)
  • gå med i en gemenskap
  • få individuell information om sitt intresseområde

Dessutom gör insamlingen av dessa uppgifter att webbteamet kan mäta publik och synlighet, sammanställa statistik om användning av systemet, identifiera populära dokument, nedladdningar, intresseområden m.m.

Kategorier av personuppgifter som behandlas:

Uppgifter som samlas in via registreringsformuläret är

OBLIGATORISKA: E-postadress/lösenord/titel/förnamn/efternamn/land

FRIVILLIGA: Institution/avdelning/befattning/ort/adress/postnummer/telefonnummer/faxnummer/webblänk/bild/användarprofil

För vissa särskilda projekt kan ytterligare information som är anpassad till projektets behov komma att samlas in och visas för allmänheten. Detta kommer att klargöras för användarna på lämpligt sätt.

Behandlingens laglighet

Behandlingens laglighet fastställs i artikel 5 a och d i förordning (EG) 2018/1725.

Mottagare av de behandlade uppgifterna:

Uppgifterna får lämnas ut till följande mottagare:

  • Medlemmar i webbteamet
  • Extern uppdragstagare (för närvarande Eworx)
  • När det gäller prenumerationstjänster lämnas nödvändiga e-postadresser ut på begäran till annan personal vid Cedefop som ansvarar för att skicka ut nyhetsbrev

Den registrerades rättigheter:

Registrerade har rätt att få tillgång till sina uppgifter och få dem rättade (under särskilda omständigheter). De har också rätt att begära att uppgifterna raderas eller blockeras eller att invända mot behandlingen av dem. Om behandlingen bygger på samtycke kan detta samtycke när som helst återkallas.

Om du har frågor och problem som rör behandlingen av dina personuppgifter kan du också kontakta Cedefops uppgiftsskyddsombud på följande e-postadress: data-protection-officer [at] cedefop.europa.eu ()

Registrerade kan också när som helst vända sig till Europeiska datatillsynsmannen: http://www.edps.europa.eu

Lagringsperioden för de insamlade personuppgifterna

Efter en återkommande ”intressekampanj” raderas uppgifter om personer som är registrerade men har visat sig vara inaktiva.

Användare kan när som helst radera sina uppgifter.

Kontaktuppgifter för Cedefops dataskyddsombud:

data-protection-officer [at] cedefop.europa.eu

CEDEFOP, Data Protection Officer
EUROPE 123
'SERVICE POST'
GR - 570 01 Thermi

UPPDATERAD DEN 25 JULI 2018