About Kvalifikācijas un akreditācijas dati

Mūsdienu sabiedrībā ļoti svarīgas ir kvalifikācijas – sertifikāti un diplomi, kas tiek izsniegti pēc izglītības, apmācības un mācīšanās. Tās ietekmē mūsu iespējas iegūt darbu, praktizēties profesijā, turpināt mūžizglītību un pārvietoties starp valstīm. Tās ietekmē arī mūsu vispārējo sociālo stāvokli un statusu. Kvalifikācijas ir svarīgas:

  • darba devējiem, jo signalizē, ko var sagaidīt no potenciālā darbinieka;
  • izglītībai un apmācībai, apstiprinot, ka kandidāts ir sekmīgi apguvis mācību rezultātu kopumu;
  • politikas veidotājiem kā izglītības un apmācības politikas centrālais punkts, cita starpā nodrošinot mācību procesu taustāmu rezultātu.

Lai gan sākotnējās izglītības un apmācības kvalifikācijām un grādiem Eiropā ir liela nozīme, arvien vairāk tiek popularizēti jauni akreditācijas datu veidi (tostarp digitālās emblēmas, mikrokvalifikācijas apliecinājumi, nanokvalifikācijas apliecinājumi) kā papildu veids, lai indivīdi varētu gūt un uzkrāt mācīšanās pieredzi elastīgi, savā tempā un visā dzīves garumā.

Plašs kvalifikāciju klāsts tagad ir iekļauts Valsts kvalifikāciju ietvarstruktūrās, kas ir saistītas ar Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru (EKI). Šīs ietvarstruktūras atvieglo kvalifikāciju izpratni un salīdzināšanu valstīs un starp tām, vienlaikus mudinot valstis pārdomāt un reformēt izglītības, apmācības un mūžizglītības politiku un praksi. Kvalifikāciju ietvarstruktūras un saistītās reformas ir veicinājušas kvalifikāciju sistēmu lielāku pārredzamību un uzlabojušas piekļuvi mūžizglītības iespējām.