You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Finanses un budžets

Finanšu un budžeta dienests sniedz Cedefop darbiniekiem ar budžeta apropriāciju prognozēšanu, izlietošanu un uzraudzību saistītu atbalstu. Tas nodrošina iekšējus un ārējus ziņojumus par jautājumiem, kas attiecas uz finansēm un budžetu. Dienests nodrošina arī centralizētu finanšu pārbaudi visiem darījumiem, kas veikti saskaņā ar gada budžetu, kura apmērs pēdējos gados ir bijis aptuveni EUR 18 miljoni un kurš tiek finansēts gandrīz vienīgi no Eiropas Savienības līdzekļiem.

Kopš 2014. gada vidus dienests sniedz arī vajadzīgās konsultācijas un atbalstu saistībā ar ex ante novērtējumu, kas jāveic visām programmām un darbībām, kuru kopējie aprēķinātie budžeta izdevumi pārsniedz 200 000 EUR. Gatavojoties 2015. gadā paredzētajam pirmajam ex post novērtējumam, kas aptvers visas 2014. gadā pabeigtās programmas, projektus vai pasākumus, kuriem mobilizētie resursi pārsniedz 500 000 EUR, finanšu un budžeta dienests palīdzēs izstrādāt metodiku un procesu, vadlīniju dokumentus un veidnes.