Prasmes un darba tirgus

Kas nosaka mainīgās prasmju vajadzības?Ar kādām prasmju politikas nostādnēm var novērst prasmju neatbilstības?

Veicina labāku izpratni par pasaules plašo izmaiņu ietekmi uz izglītību un darbu.

Plašāka informācija
what does cedefop dowhat does cedefop do

PIA un kvalifikācijas nodrošināšana

Kā sistēmas reaģē uz jaunām vajadzībām?Kā sistēmas gatavojas nākotnei?

Sniedz iespējas un atbalstu cilvēkiem, lai viņi varētu attīstīt un piepildīt savu potenciālu, iegūt prasmes, kas ir nepieciešamas darba tirgus un dzīves pāreju pārvaldībai, kā arī ieguldīt ekonomiskajā izaugsmē un sabiedrības labklājībā.

Plašāka informācija

PIA zināšanu centrs

Kā mēs sniedzam iespējas indivīdiem?Kā mēs varam mūžizglītību padarīt par realitāti?

Reaģē uz mainīgajām vajadzībām un tendencēm, atbalstot strukturētu mūžizglītību un plaštvēruma izglītību, kā arī attiecīgas iestāžu struktūras ar attiecīgu saturu un iekļaujošu pārvaldību.

Plašāka informācija