Prohlášení o ochraně osobních údajů, pokud jde o

Registrace na webový portál střediska Cedefop

Totožnost správce:

vedoucí oddělení pro komunikaci

Účel zpracování:

Uživatelé se na stránce registrují, aby mohli:

  • obdržet upozornění/oznámení o novém obsahu / aktualizacích
  • přihlásit se k odběru on-line služeb (např. zpravodaje)
  • stát se členem komunity
  • obdržet personalizované informace o své oblasti zájmu

Kromě toho umožňuje shromažďování těchto údajů týmu pro správu webu měřit ukazatele týkající se publika a viditelnosti a vypracovávat statistiku o používání systému, zjišťovat, které dokumenty, soubory ke stažení, oblasti zájmu atd. jsou oblíbené.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů:

Údaje shromážděné prostřednictvím registračního formuláře:

POVINNÉ: e-mailová adresa / heslo / titul / křestní jméno / příjmení / země

VOLITELNÉ: instituce / oddělení / pozice / město / adresa / poštovní směrovací číslo / telefonní číslo / číslo faxu / URL webových stránek / obrázek / uživatelský profil

U některých specifických projektů mohou být shromažďovány a veřejnosti zobrazovány další informace, které jsou nezbytné pro potřeby daného projektu. v takovém případě budou uživatelé řádně informováni.

Zákonnost zpracování:

Zákonnost zpracování je definována v čl. 5 písm. a) a v čl. 5 písm. d) nařízení (EU) 2018/1725.

Příjemci zpracovávaných údajů:

Údaje mohou být zpřístupněny těmto příjemcům:

  • členové týmu pro správu webu
  • externí smluvní dodavatel (v současnosti Eworx)
  • v případě služeb, k jejichž odběru se uživatel přihlásil, jsou potřebné e-mailové adresy poskytnuty na požádání jiným pracovníkům střediska Cedefop, kteří jsou odpovědní za rozesílání zpravodajů.

Práva subjektu údajů:

Subjekty údajů mají právo na přístup a na opravu (za zvláštních okolností) svých informací, právo požádat o jejich výmaz, právo zablokovat je a vznést námitku proti zpracování. Pokud je zpracování založeno na souhlasu, může být tento souhlas kdykoliv odvolán.

S dotazy a obavami ohledně zpracování vašich osobních údajů se můžete obrátit také na pověřence střediska Cedefop pro ochranu osobních údajů na následující e-mailové adrese: data-protection-officer [at] cedefop.europa.eu ()

Subjekty údajů mají rovněž právo kdykoliv se obrátit na evropského inspektora ochrany údajů: http://www.edps.europa.eu

Doba uchovávání shromážděných osobních údajů

Po provedení pravidelné „kampaně zjištění zájmu“ budou vymazány údaje registrovaných osob, u nichž se ukáže, že nejsou aktivní.

Uživatelé mohou své údaje kdykoliv smazat.

Kontaktní informace pověřence střediska Cedefop pro ochranu osobních údajů:

data-protection-officer [at] cedefop.europa.eu

CEDEFOP, Data Protection Officer
EUROPE 123
„SERVICE POST“
GR – 570 01 Thermi

AKTUALIZOVÁNO: 25. července 2018