Privacyverklaring over de bescherming van persoonsgegevens in verband met

Registratie op het webportaal van Cedefop

Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke:

Hoofd afdeling Communicatie

Doel van de verwerking:

Gebruikers registreren zich op de website om:

  • Waarschuwingen / meldingen met betrekking tot nieuwe inhoud / updates te ontvangen
  • Zich te abonneren op online diensten (bijv. nieuwsbrief)
  • Lid te worden van een gemeenschap
  • Gepersonaliseerde informatie over hun interessegebied te ontvangen

Bovendien stelt het verzamelen van deze gegevens het webteam in de mogelijkheid om het publiek en de zichtbaarheid te meten, statistieken over het gebruik van het systeem te produceren en populaire documenten, downloads, interessegebieden enz. te identificeren.

Categorieën van verwerkte persoonsgegevens:

De gegevens die via het registratieformulier worden verzameld zijn -

VERPLICHT: E-mailadres / Wachtwoord / Titel / Voornaam / Achternaam / Land

OPTIONEEL: Instelling / Afdeling / Positie / Stad / Adres / Postcode / Telefoonnummer / Faxnummer / Web-URL / Foto / Gebruikersprofiel

Voor sommige specifieke projecten kan aanvullende informatie op maat van het project worden verzameld en aan het publiek worden getoond. Dit zal dan aan de gebruikers worden verduidelijkt.

Rechtmatigheid van de verwerking:

De rechtmatigheid van de verwerking wordt gedefinieerd in artikel 5 [a] en artikel 5 [d] van Verordening (EG) 2018/1725.

Ontvangers van de verwerkte gegevens:

De gegevens kunnen aan de volgende ontvangers worden verstrekt:

  • Leden van het webteam
  • Externe contractant (momenteel Eworx)
  • Voor abonneediensten worden aan andere Cedefop-medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het verzenden van nieuwsbrieven op verzoek de benodigde e-mailadressen verstrekt.

Rechten van betrokkenen:

Betrokkenen hebben het recht om (onder specifieke omstandigheden) hun gegevens in te zien en te corrigeren, te verzoeken om verwijdering en blokkering ervan en bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. Indien de verwerking gebaseerd is op toestemming, kan deze toestemming te allen tijde worden ingetrokken.

Vragen en punten van zorg over de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen ook worden gericht aan de functionaris voor gegevensbescherming van Cedefop via de volgende e-mail: data-protection-officer [at] cedefop.europa.eu ()

Betrokkenen kunnen ook te allen tijde een beroep doen op de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming: http://www.edps.europa.eu

Bewaartermijn van verzamelde persoonsgegevens

Na een periodieke 'interessecampagne' worden de gegevens van geregistreerde personen die inactief blijken te zijn, verwijderd.

Gebruikers kunnen op elk moment hun gegevens verwijderen.

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming van Cedefop:

data-protection-officer [at] cedefop.europa.eu

CEDEFOP, Functionaris voor gegevensbescherming
EUROPE 123
'SERVICE POST'
GR - 570 01 Thermi

LAATSTE UPDATE: 25 juli 2018