You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Finanse i budżet

Dział ds. finansów i budżetu wspiera pracowników Cedefop w prognozowaniu, wykorzystywaniu i monitorowaniu środków budżetowych. Zapewnia sprawozdawczość wewnętrzną i zewnętrzną w odniesieniu do kwestii związanych z finansami i budżetem. Ponadto gwarantuje on scentralizowaną weryfikację finansową wszystkich transakcji wykonanych w ramach budżetu rocznego w ostatnich latach sięgającego około 18 mln EUR i finansowanego niemal wyłącznie ze środków Unii Europejskiej.

Od połowy 2014 r. dział zapewnia również niezbędne wytyczne i wsparcie na potrzeby wymaganych ocen ex ante w odniesieniu do wszystkich programów i działań, których całkowite szacowane wydatki budżetowe przekroczyły 200 000 EUR. W 2015 r. zostaną przeprowadzone pierwsze oceny ex post w odniesieniu do wszystkich programów, projektów i działań zakończonych w 2014 r., w przypadku których zaangażowano środki przekraczające 500 000 EUR; dział ds. finansów i budżetu będzie uczestniczyć w rozwoju metodyki i procesu oraz wytycznych i formularzy.