Вие сте тук

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Финанси и бюджет

Служба „Финанси и бюджет“ оказва съдействие на персонала на Cedefop във връзка с прогнозирането, изпълнението и наблюдението на бюджетните кредити. Тя осигурява вътрешното и външното отчитане по въпроси, свързани с финансите и бюджета. Наред с това службата извършва централизирани финансови проверки на всички финансови трансакции, извършвани в рамките на годишния бюджет, възлизащ на приблизително 18 млн. EUR през последните години, който се финансира почти изключително със средства на ЕС.

Считано от средата на 2014 г., службата предоставя и необходимите насоки и подкрепа за извършване на изискваните предварителни оценки на всички програми и дейности, общите прогнозни бюджетни разходи по които надхвърлят сумата от 200 000 EUR. През 2015 г. ще бъдат извършени първите последващи оценки на всички програми, проекти и дейности, приключени през 2014 г., за чието изпълнение са мобилизирани ресурси, надхвърлящи 500 000 EUR. Служба „Бюджет и финанси“ ще продължи да разработва методология и процедури, ръководни документи и образци.