You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Financije i proračun

Služba za financije i proračun pruža potporu Cedefopu u predviđanju, provedbi i praćenju odobrenih proračunskih sredstava. Osigurava unutarnje i vanjsko izvješćivanje o pitanjima povezanima s financijama i proračunom. Također osigurava centraliziranu financijsku provjeru svih transakcija provedenih u okviru godišnjeg proračuna od približno 18 milijuna eura tijekom prethodnih godina, koje se gotovo isključivo financiraju iz fondova Europske unije.

Od sredine 2014. godine služba također pruža nužne smjernice i potporu za potrebne ex ante procjene svih programa ili aktivnosti uz ukupne procijenjene proračunske rashode koji prelaze 200 000 EUR. Tijekom 2015. godine provest će se prve ex post procjene svih programa, projekata ili aktivnosti zaključenih tijekom 2014. godine, u kojima iskorištena sredstva premašuju 500 000 EUR. Služba za financije i proračun pridonijet će razradi metodologije, postupka, smjernica i predložaka.