Økonomi- og budgettjenesten yder støtte til Cedefops medarbejdere ved udarbejdelsen af prognoserne for samt gennemførelsen og overvågningen af budgetbevillingerne. Tjenesten sørger for den interne og eksterne rapportering om økonomi- og budgetrelaterede spørgsmål. Den sikrer endvidere en centraliseret finansiel kontrol af alle transaktioner, der gennemføres i forbindelse med et årligt budget på omkring 18 mio. EUR i de senere år, næsten udelukkende finansieret af EU-midler.