Du er her

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Økonomi og budget

Økonomi- og budgettjenesten yder støtte til Cedefops medarbejdere ved udarbejdelsen af prognoserne for samt gennemførelsen og overvågningen af budgetbevillingerne. Tjenesten sørger for den interne og eksterne rapportering om økonomi- og budgetrelaterede spørgsmål. Den sikrer endvidere en centraliseret finansiel kontrol af alle transaktioner, der gennemføres i forbindelse med et årligt budget på omkring 18 mio. EUR i de senere år, næsten udelukkende finansieret af EU-midler.

Fra midten af 2014 yder tjenesten også den nødvendige vejledning og støtte i forbindelse med de krævede forhåndsevalueringer af alle programmer eller aktiviteter med et samlet anslået budgetudgift på over 200 000 EUR. I 2015 vil de første efterfølgende evalueringer blive gennemført af alle programmer, projekter eller aktiviteter, der blev afsluttet i 2014, hvor de anvendte ressourcer overstiger 500 000 EUR; økonomi- og budgettjenesten vil bidrage til at udarbejde metoder og procedurer, vejledninger og modeller.