You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Finanzi u baġit

Is-servizz ta’ Finanzi u baġit jipprovdi appoġġ għall-persunal ta’ Cedefop fit-tbassir, l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-approprjazzjonijiet tal-baġit. Dan jiżgura rappurtar intern u estern fuq kwistjonijiet ta’ finanzi u kwistjonijiet marbuta mal-baġit. Jiżgura aktar verifika finanzjarja ċentralizzata għat-tranżazzjonijiet kollha implimentati fuq baġit annwali ta’ madwar EUR 18 miljun fi snin riċenti, kważi esklussivament iffinanzjat minn fondi tal-Unjoni Ewropea.

Min-nofs l-2014, is-servizz jipprovdi wkoll il-gwida u l-appoġġ meħtieġa għall-evalwazzjonijiet ex ante meħtieġa għall-programmi jew l-attivitajiet kollha b’nefqa ta’ baġit ġenerali stmata li taqbeż l-EUR 200 000. Fl-2015, l-ewwel evalwazzjonijiet ex post għall-programmi, il-proġetti jew l-attivitajiet kollha konklużi fl-2014 fejn ir-riżorsi mmobilizzati jaqbżu l-EUR 500 000 se jitwettqu; is-servizz ta’ Finanzi u baġit se jikkontribwixxi għall-elaborazzjoni tal-metodoloġija u l-proċess, id-dokumenti ta’ gwida u l-mudelli.