Η υπηρεσία οικονομικών και προϋπολογισμού βοηθάει το προσωπικό του Cedefop να σχεδιάζει και να εκτελεί τον προϋπολογισμό, και παρακολουθεί τις δαπάνες. Διασφαλίζει την υποβολή εσωτερικών και εξωτερικών εκθέσεων για οικονομικά θέματα και θέματα που σχετίζονται με τον προϋπολογισμό. Επιπλέον διασφαλίζει την κεντρική δημοσιονομική επαλήθευση όλων των συναλλαγών. Ο ετήσιος προϋπολογισμός έχει ύψος περίπου 18 εκατ. ευρώ, ποσό που προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.