Είστε εδώ

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Οικονομικά και προϋπολογισμός

Η υπηρεσία οικονομικών και προϋπολογισμού βοηθάει το προσωπικό του Cedefop να σχεδιάζει και να εκτελεί τον προϋπολογισμό, και παρακολουθεί τις δαπάνες. Διασφαλίζει την υποβολή εσωτερικών και εξωτερικών εκθέσεων για οικονομικά θέματα και θέματα που σχετίζονται με τον προϋπολογισμό. Επιπλέον διασφαλίζει την κεντρική δημοσιονομική επαλήθευση όλων των συναλλαγών. Ο ετήσιος προϋπολογισμός έχει ύψος περίπου 18 εκατ. ευρώ, ποσό που προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από τα μέσα του 2014, η υπηρεσία παρέχει επίσης την απαραίτητη καθοδήγηση και υποστήριξη για τις εκ των προτέρων αξιολογήσεις, οι οποίες απαιτούνται για όλα τα προγράμματα ή δραστηριότητες που έχουν συνολικό προβλεπόμενο προϋπολογισμό άνω των 200.000 ευρώ. Το 2015, θα διενεργηθούν οι πρώτες εκ των υστέρων αξιολογήσεις για προγράμματα, έργα και δραστηριότητες που ολοκληρώθηκαν το 2014 και για τα οποία διατέθηκαν πόροι άνω των 500.000 ευρώ. Η υπηρεσία οικονομικών και προϋπολογισμού θα συμβάλει στην ανάπτυξη μεθόδου, διαδικασίας, προτύπων και οδηγών.