You are here

Jürgen Siebel

Jürgen Siebel pievienojās Cedefop no privātā sektora 2019. gada septembrī. Viņa izpilddirektora pienākumos ietilpst aģentūras darbību vadība saskaņā ar tās trīspusējās valdes stratēģisko vadību.

Jürgen ir pieredze cilvēkresursu vadībā, īpaši mācīšanā un izglītībā, darbā balstītu arodizglītības un arodmācību programmu stratēģiskajā izstrādē un īstenošanā, kā arī saistītās korporatīvās sociālās atbildības iniciatīvās. Šajā kontekstā viņš ir sadarbojies arī ar iestādēm valsts, Eiropas un pasaules līmenī.

Pirms pievienošanās Cedefop Salonikos Jürgen 20 gadus ieņēma dažādus vadošus operatīvos un stratēģiskos cilvēkresursu jomas amatus uzņēmumā Siemens, kur viņš galvenokārt darbojās kā augstākā līmeņa vadītājs ar pasaules mēroga pārvaldības vai uzņēmējdarbības partnera pienākumiem. Jürgen ieguva zinātņu maģistra grādu ekonomikā Hamburgas Universitātē un doktora grādu uzņēmējdarbības pārvaldībā Vīnes Universitātē.

Person details

Executive Director

Downloads

CV:

EN48.29 KB

Declaration of interests:

EN291 KB