You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Rahastamine ja eelarve

Finants- ja eelarvetalitus toetab Cedefopi töötajaid eelarveassigneeringute prognoosimisel, rakendamisel ning kontrollimisel. Ta tagab rahastamis- ja eelarveküsimuste asutusesisese ja -välise aruandluse. Finants- ja eelarvetalitus tagab ka viimastel aastatel ligikaudu 18 miljoni euro suurusest ja peaaegu täielikult Euroopa Liidu vahenditest rahastatavast aastaeelarvest tehtavate kõigi tehingute tsentraliseeritud finantskontrolli.

2014. aasta keskpaigast juhendab ja toetab talitus ka kõigi 200 000 eurot ületava hinnangulise eelarvega programmide ja tegevuste nõutavat eelhindamist. 2015. aastal tehakse kõigi 2014. aastal lõpetatud üle 500 000 euro suuruse eelarvega programmide, projektide ja tegevuste esimene järelhindamine. Finants- ja eelarvetalitus aitab välja töötada metoodika ja menetlused, juhendid ja vormid.