Netværket af EU-agenturer blev oprettet af Den Europæiske Unions (EU's) medlemsstater og EU-institutionerne med henblik på at udføre specifikke juridiske, tekniske eller videnskabelige opgaver. Med afsæt i evidensbaseret rådgivning hjælper agenturerne med at udforme relevante politikker og love på EU-plan og nationalt plan.

De 44 decentrale EU-agenturer, der er beliggende i EU's medlemsstater, berører dagligt 500 mio. EU-borgeres liv gennem deres arbejde.

Agenturerne bidrager til gennemførelsen af EU's politikker på en lang række områder, herunder uddannelse og erhvervsuddannelse, sundhed og sikkerhed, frihed og retfærdighed, innovation, forskning og erhvervsliv samt transport- og satellitsystemer.

Brochure om EU-agenturerne (EN)