Mrežu agencija EU-a uspostavile su države članice Europske unije (EU) i institucije EU-a radi obavljanja određenih pravnih, tehničkih ili znanstvenih zadaća. Na temelju savjeta koji se temelje na dokazima agencije pomažu u oblikovanju utemeljenih politika i zakona na razini EU-a i na nacionalnoj razini.

44 decentralizirane agencije EU-a sa sjedištem u državama članicama EU-a svojim radom svakodnevno utječu na živote 500 milijuna građana EU-a.

Agencije doprinose provedbi politika EU-a u raznim područjima, uključujući strukovno obrazovanje i osposobljavanje, zdravlje i sigurnost, slobodu i pravosuđe, inovacije, istraživanje i poslovanje te prometne i satelitske sustave.

Brošura o agencijama EU-a (EN)