You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

ELi ametite võrgustik

ELi ametite võrgustiku asutasid Euroopa Liidu (EL) liikmesriigid ja ELi institutsioonid konkreetsete juriidiliste, tehniliste või teaduslike ülesannete täitmiseks. Tõenditel põhinevate nõuannete alusel aitavad ametid kujundada teadlikke põhimõtteid ja seadusi nii ELi kui ka liikmesriigi tasandil.

ELi 44 detsentraliseeritud ametit, mille peakontorid asuvad ELi eri liikmesriikides, mõjutavad oma töö kaudu iga päev 500 miljoni ELi kodaniku elu.

Ametid aitavad kaasa ELi poliitika rakendamisele väga erinevates valdkondades, sealhulgas kutseharidus ja koolitus, tervishoid ja ohutus, vabadus ja õigus, innovatsioon, teadusuuringud ja ettevõtlus ning transpordi- ja satelliitsüsteemid.

ELi ametite voldik (EN)

See also: