Het Netwerk van EU-agentschappen werd door de lidstaten van de Europese Unie (EU) en de EU-instellingen opgericht om specifieke wettelijke, technische of wetenschappelijke taken uit te voeren. Op basis van wetenschappelijk onderbouwde adviezen helpen de agentschappen bij het opstellen van beleid en wetgeving op EU- en nationaal niveau met kennis van zaken.

De 44 gedecentraliseerde EU-agentschappen, die hun hoofdkantoor in de verschillende EU-lidstaten hebben, beïnvloeden door hun werk dagelijks het leven van 500 miljoen EU-burgers.

De agentschappen dragen bij tot de uitvoering van het EU-beleid op een groot aantal gebieden, waaronder beroepsonderwijs en -opleiding, gezondheid en veiligheid, vrijheid en rechtvaardigheid, innovatie, onderzoek en bedrijfsleven, en vervoers- en satellietsystemen.

Brochure van de EU-agentschappen (EN)