Είστε εδώ

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Δίκτυο των οργανισμών της ΕΕ

Το Δίκτυο Οργανισμών της ΕΕ συστάθηκε από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για την εκτέλεση συγκεκριμένων νομικών, τεχνικών και επιστημονικών καθηκόντων. Βάσει τεκμηριωμένων συμβουλών που παρέχουν, οι οργανισμοί βοηθούν στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων πολιτικών και νόμων σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο.

Οι 44 αποκεντρωμένοι οργανισμοί της ΕΕ, με έδρα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, επηρεάζουν τις ζωές των 500 εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ καθημερινά μέσω του έργου τους.

Οι οργανισμοί συμβάλλουν στην εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ σε ευρύ φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της υγείας και της ασφάλειας, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης, της καινοτομίας, της έρευνας και των επιχειρήσεων, των μεταφορών και των δορυφορικών συστημάτων.

Ενημερωτικό φυλλάδιο των οργανισμών της ΕΕ (EN)

See also: