Вие сте тук

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Мрежа на агенциите на ЕС

Мрежата от агенции на ЕС е създадена от държавите — членки на Европейския съюз (ЕС), и от институциите на ЕС за изпълнението на конкретни правни, технически или научни задачи. На базата на основани на доказателства съвети агенциите спомагат за формирането на политики и законодателство, основани на информация, на равнището на ЕС и на национално равнище.

44-те децентрализирани агенции на ЕС със седалища в различни държави — членки на ЕС, със своята работа всеки ден засягат живота на 500 милиона граждани на ЕС.

Агенциите допринасят за прилагането на политиките на ЕС в широк кръг от области, включително професионалното образование и обучение, здравето и безопасността, свободата и правосъдието, иновациите, научните изследвания и бизнеса, транспортните и сателитните системи.

Брошура на агенциите на ЕС (EN)

See also: