You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Izjava o varstvu osebnih podatkov v zvezi z

registracijo na spletnem portalu Cedefopa

Identiteta upravljavca:

Vodja oddelka za komuniciranje

Namen obdelave:

Z registracijo na spletišču se uporabnikom omogoči:

  • prejemanje opozoril/obvestil o novih vsebinah/posodobitvah;
  • naročanje na nove spletne storitve (npr. prejemanje glasila);
  • včlanitev v skupnost;
  • prejemanje personaliziranih informacij o temah, ki jih zanimajo.

Poleg tega zbiranje teh podatkov omogoča, da lahko naši skrbniki spletišča spremljajo podatke o občinstvu in prepoznavnosti, pripravljajo statistične podatke o uporabi sistema, ugotavljajo, kateri dokumenti, gradivo in tematska področja so najbolj priljubljeni itd.

Kategorije osebnih podatkov, ki se obdelujejo:

Podatki, zbrani na obrazcih za registracijo, so:

OBVEZNI: e-poštni naslov/geslo/naziv/ime/priimek/država

NEOBVEZNI: ustanova/oddelek/položaj/kraj/naslov/poštna številka/telefonska številka/številka telefaksa/URL naslov/slika/uporabniški profil

Za nekatere posebne projekte se lahko zbirajo in javnosti prikažejo dodatne informacije, prilagojene potrebam projekta. V takšnih primerih uporabnikom zagotovimo ustrezna pojasnila.

Zakonitost obdelave:

Zakonitost obdelave določata člen 5[a] in člen 5[d] Uredbe (ES) 2018/1725.

Prejemniki obdelanih podatkov:

Podatki se lahko razkrijejo naslednjim prejemnikom:

  • skrbnikom spletišča;
  • zunanjemu izvajalcu (trenutno je to podjetje Eworx);
  • v zvezi z naročenimi storitvami se lahko tudi drugim uslužbencem Cedefopa, ki so odgovorni za pošiljanje glasil, na zahtevo posredujejo e-poštni naslovi.

Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo pravico do dostopa in popravka (pod posebnimi pogoji) svojih podatkov, zahtevajo njihov izbris ter zaustavijo in ugovarjajo njihovi obdelavi. Če obdelava temelji na soglasju, se lahko to soglasje kadar koli prekliče.

Vprašanja in pomisleke v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov lahko naslovite tudi na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov pri Cedefopu na naslednji elektronski naslov:

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo pravico, da se kadar koli obrnejo na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov: http://www.edps.europa.eu

Obdobje hrambe zbranih osebnih podatkov

Na podlagi rednih preverjanj „zanimanja” za podatke se podatki registriranih oseb, ki so se izkazali za nedejavne, izbrišejo.

Uporabniki lahko svoje osebne podatke kadar koli izbrišejo.

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov pri Cedefopu:

data-protection-officer@cedefop.europa.eu

CEDEFOP, Data Protection Officer
EUROPE 123
„SERVICE POST“
GR - 570 01 Thermi

POSODOBLJENO: 25. julija 2018