You are here

Jürgen Siebel

We wrześniu 2019 r. z sektora prywatnego dołączył do Cedefop Jürgen Siebel. Jako dyrektor wykonawczy odpowiada za zarządzanie działalnością agencji zgodnie ze strategicznym kierownictwem trójstronnego zarządu.

Jürgen ma doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem uczenia się i edukacji, strategicznego rozwoju i upowszechniania programów kształcenia i szkolenia zawodowego w miejscu pracy, a także powiązanych inicjatyw w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. W tym kontekście współpracował również z podmiotami instytucjonalnymi na szczeblu krajowym, europejskim i światowym.

Przed rozpoczęciem pracy w Cedefop w Salonikach Jürgen przez 20 lat pracował na różnych kluczowych stanowiskach operacyjnych i strategicznych w dziedzinie zasobów ludzkich w Siemensie, głównie jako kierownik wyższego szczebla odpowiedzialny za globalny ład lub partnerów biznesowych. Zdobył tytuł magistra ekonomii na Uniwersytecie w Hamburgu oraz uzyskał doktorat z administracji biznesowej na Uniwersytecie Wiedeńskim.

 

Person details

Executive Director

Downloads

CV:

EN48.29 KB

Declaration of interests:

EN291 KB