You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Nasze działania

Rozwój odpowiedniej polityki w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego zależy od zrozumienia, jakie zmiany zachodzą w gospodarce i społeczeństwach oraz jak zmieniają się ludzie.

Cedefop działa na rzecz wzmocnienia współpracy europejskiej i dostarcza informacji, na których można oprzeć politykę europejską w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. Wartością dodaną Cedefop jest wysoka jakość jego analiz porównawczych i ekspertyz, zgromadzonych za pośrednictwem badań i sieci kontaktów. Wspomniane analizy i ekspertyzy są wykorzystywane w celu:

  • zapewnienia doradztwa technicznego i przedstawiania pomysłów dotyczących polityki w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego;
  • wypełniania luk w wiedzy oraz ujmowania na nowo kwestii związanych z tendencjami i wyzwaniami w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego;
  • zwiększania świadomości wizerunku i znaczenia kształcenia i szkolenia zawodowego;
  • zgromadzenia polityków, partnerów społecznych badaczy i praktyków, aby mogli oni dzielić się pomysłami i rozważać najlepsze sposoby udoskonalenia polityki w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego;
  • wspierania i zachęcania do stosowania na poziomie europejskim wspólnych zasad, podejścia i narzędzi w celu udoskonalania kształcenia i szkolenia zawodowego.

Centrum ściśle współpracuje z Komisją Europejską, rządami państw członkowskich, przedstawicielami pracodawców i związków zawodowych, jak również z badaczami i praktykami w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. Dostarcza im aktualnych informacji dotyczących zmian w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz oferuje możliwość prowadzenia debaty w zakresie polityki w tej dziedzinie.

Cedefop rozpowszechnia informacje za pośrednictwem swojej strony internetowej, publikacji, mediów społecznościowych, sieci kontaktów oraz konferencji i seminariów. Podstawą działalności Cedefopu jest jego misja oraz dokument programowy / program prac.