Cedefop jest jedną z agencji zdecentralizowanych UE. Cedefop, założony w 1975 r., a od 1995 r. mający siedzibę w Grecji, wspiera propagowanie, rozwój i realizację polityki Unii w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), a także polityki w zakresie umiejętności i kwalifikacji poprzez współpracę z Komisją, państwami członkowskimi i partnerami społecznymi. W tym celu pogłębia i popularyzuje wiedzę, dostarcza dowody i świadczy usługi na potrzeby kształtowania polityki, w tym opracowuje wnioski na podstawie badań naukowych, a także umożliwia wymianę wiedzy między UE a podmiotami krajowymi oraz między tymi podmiotami.