About Centrum wiedzy VET

Centrum wiedzy VET, aby wesprzeć kształtowanie polityki w urzeczywistnianiu idei uczenia się przez całe życie dla wszystkich, gromadzi wiedzę z różnych dziedzin VET oraz powiązanych polityk. Uwzględnia informacje i dane z prac Cedefopu poświęconych rozwojowi zawodowemu nauczycieli i szkoleniowców, przygotowaniu zawodowemu, przeciwdziałaniu przedwczesnemu kończeniu VET oraz wzmacnianiu pozycji osób z grupy NEET, CVET i ścieżkom poprawy umiejętności dla osób dorosłych, doradztwu, walidacji, finansowaniu oraz innymi zachętom.