Cedefop, jako agencja Unii Europejskiej, posiada własną osobowość prawną i może nawiązywać stosunki umowne z osobami, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami prawnymi. W związku z tym podlega przepisom rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej, rozporządzenia finansowego Cedefop oraz odpowiednim dyrektywom UE dotyczącym zamówień publicznych i umów o udzielenie dotacji, a także działa zgodnie z podstawowymi zasadami przejrzystości, równego traktowania i niedyskryminacji, jak najszerszej konkurencji, proporcjonalności i należytego zarządzania finansami.

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem powiadomień e-mail o publikacji nowych zaproszeń do składania ofert, prosimy o zarejestrowanie się i subskrybowanie powiadomień e-mail o nowych zaproszeniach do składania ofert.

Privacy Statement on the protection of personal data in relation to Public Procurement

Displaying results 1 - 24 out of 422
Title Reference Status Closing date
Provision of audio-visual production services (Relaunch) AO/DCM/PPOLY/Audio-Visual_ProductionServices/012/22
Open
27/01/2023
Ex-ante publicity for “Towards a carbon neutral Cedefop – Feasibility study and pathways” NP/DRS/JK/Carbon_Neutrality /008/22
Completed
13/10/2022
Provision of audio-visual production services AO/DCM/PPOLY/Audio-Visual_ProductionServices/010/22
Unfruitful
03/10/2022
Provision of Cleaning Services for Cedefop Premises AO/DRS/AP/CleaningServices/008/22
In progress
30/09/2022
The shift to learning outcomes; rhetoric or reality? AO/DVQ/APOULIOU/The shift to LO_rhetoric or reality /009/22
Completed
30/09/2022
Training funds in the EU Training funds in the EU
Completed
23/09/2022
The role of the socio-economic partners in skills strategies for a just green transition: a regional perspective AO/DVS/RCDCR-LSALVA/Regions_Just_Skills_Strategies/007/22
In progress
12/09/2022
Ex-ante publicity for "Towards a carbon neutral Cedefop - Feasibility study and pathways" NP/DRS/JK/Carbon_Neutrality /007/22
Cancelled
09/09/2022
Provision of medical services for Cedefop (Relaunch) AO/DRS/GBACH/MedicalServices/011/22
Completed
05/09/2022
Thematic Country Reviews (TCRs) on upskilling pathways for (low-skilled) adults AO/DVS/LSALVA/TCRs_Upskilling Pathways_Second cycle/005/22
Completed
01/09/2022
Provision of services supporting Cedefop’s skills analysis and intelligence AO/DVS/JBRANKA-SCHATZI/Skills-Intelligence/004/22
Completed
25/08/2022
Provision of medical services for Cedefop and ENISA AO/DRS/GBACH/MedicalServices/003/22
Unfruitful
08/07/2022
Provision of Heating Oil for the Cedefop building AO/DRS/KZIOG/HeatingOil/002/22
Unfruitful
07/06/2022
EEA/ADS/22/014 – Provision of Travel Arrangement and Ancillary Services for Online and Hybrid Meetings EEA/2022/OP/0002
Completed
23/05/2022
ICT Support Services III AO/DRS/SAN-SAK/ICTSS III/001/22
Completed
20/05/2022
European Training and Learning Survey: development and data collection AO/DSL/JVLOO-KPOUL/ETLS/011/21
Completed
15/11/2021
Impact of artificial intelligence (AI) on in-work learning of EU enterprises AO/DSL/KPOUL/AI -LiW/007/21
Cancelled
01/10/2021
Individual learning accounts (ILAs) and the potential for integrated support policies and systems for CVET and adult learning AO/DLE/PLI-CHARRISON-EVGAR/ILAs and integrated support policies/010/21
Completed
30/09/2021
European Learning in Work (LiW) survey and enterprise case studies: Data collection on the incidence, drivers, and benefits of in-work learning and the role of the work and learning context AO/DSL/JVLOO-MKANK-KPOUL/LIW/009/21
Cancelled
27/09/2021
EXTENSION DATE AND TIME 01/10/2021
Short-term anticipation of skills trends and VET demand AO/DSL/ILIVAN-PPANGEL/STAS/006/21
Completed
24/09/2021
Ensuring transparency and transferability of learning outcomes; analysing two decades of European and national initiatives AO/DSI/JB-ZAZZA/Transparency&Transferability_LO/008/21
Completed
20/09/2021
Layout and design for Cedefop Publications and Communication Activities AO/DCM/MTA/Layout&Design/005/21
Completed
31/08/2021
Data Protection Advice, Consultancy and Related Services EBA/2021/03/LEG/SER/OP
Completed
09/07/2021
Provision of Services and Equipment in the field of Audio-visual and Conference Technology EC SCIC/2021/OP/0002
Completed
11/06/2021
Displaying results 1 - 24 out of 422