Cedefop, jako agencja Unii Europejskiej, posiada własną osobowość prawną i może nawiązywać stosunki umowne z osobami, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami prawnymi. W związku z tym podlega przepisom rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej, rozporządzenia finansowego Cedefop oraz odpowiednim dyrektywom UE dotyczącym zamówień publicznych i umów o udzielenie dotacji, a także działa zgodnie z podstawowymi zasadami przejrzystości, równego traktowania i niedyskryminacji, jak najszerszej konkurencji, proporcjonalności i należytego zarządzania finansami.

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem powiadomień e-mail o publikacji nowych zaproszeń do składania ofert, prosimy o zarejestrowanie się i subskrybowanie powiadomień e-mail o nowych zaproszeniach do składania ofert.

Privacy Statement on the protection of personal data in relation to Public Procurement

Displaying results 1 - 24 out of 431
Title Reference Status Closing date
ECHA Management Standards Certification Services ECHA/2023/OP/0007
Open
16/10/2023
ICT services for Microsoft Cloud and PowerBuilder CEDEFOP/2023/OP/0008
Open
06/10/2023
European VET for the 21st century: the balancing of excellence and inclusion CEDEFOP/2023/OP/0006
Open
29/09/2023
ICT Network Support Services III (ICTNetSS-III) CEDEFOP/2023/OP/0007
Open
28/09/2023
ReferNet Call for Proposals 2024-2027 GP/DVQ/ReferNet_FPA/001/23
Open
22/09/2023
EXTENSION DATE AND TIME 06/10/2023
European VET Teachers Survey (EVTS): Supporting teachers’ professional development in VET schools CEDEFOP/2023/OP/0005
In progress
06/09/2023
EXTENSION DATE AND TIME 22/09/2023
Ex-ante Publicity Notice for the provision of services of a Medical Officer for Cedefop CEDEFOP/2023/LVP/0003-ExA
Completed
05/05/2023
ICT Helpdesk Services CEDEFOP/2023/OP/0002
Completed
28/04/2023
Support to integrated monitoring of national implementation plans (NIPs) in line with the EU priorities 2021-25 in EU-27, Norway and Iceland CEDEFOP/2023/OP/0001
Completed
24/04/2023
Provision of audio-visual production services (Relaunch) AO/DCM/PPOLY/Audio-Visual_ProductionServices/012/22
Completed
27/01/2023
Ex-ante publicity for “Towards a carbon neutral Cedefop – Feasibility study and pathways” NP/DRS/JK/Carbon_Neutrality /008/22
Completed
13/10/2022
Provision of audio-visual production services AO/DCM/PPOLY/Audio-Visual_ProductionServices/010/22
Unfruitful
03/10/2022
Provision of Cleaning Services for Cedefop Premises AO/DRS/AP/CleaningServices/008/22
Completed
30/09/2022
The shift to learning outcomes; rhetoric or reality? AO/DVQ/APOULIOU/The shift to LO_rhetoric or reality /009/22
Completed
30/09/2022
Training funds in the EU Training funds in the EU
Completed
23/09/2022
The role of the socio-economic partners in skills strategies for a just green transition: a regional perspective AO/DVS/RCDCR-LSALVA/Regions_Just_Skills_Strategies/007/22
Completed
12/09/2022
Ex-ante publicity for "Towards a carbon neutral Cedefop - Feasibility study and pathways" NP/DRS/JK/Carbon_Neutrality /007/22
Cancelled
09/09/2022
Provision of medical services for Cedefop (Relaunch) AO/DRS/GBACH/MedicalServices/011/22
Completed
05/09/2022
Thematic Country Reviews (TCRs) on upskilling pathways for (low-skilled) adults AO/DVS/LSALVA/TCRs_Upskilling Pathways_Second cycle/005/22
Completed
01/09/2022
Provision of services supporting Cedefop’s skills analysis and intelligence AO/DVS/JBRANKA-SCHATZI/Skills-Intelligence/004/22
Completed
25/08/2022
Provision of medical services for Cedefop and ENISA AO/DRS/GBACH/MedicalServices/003/22
Unfruitful
08/07/2022
Provision of Heating Oil for the Cedefop building AO/DRS/KZIOG/HeatingOil/002/22
Unfruitful
07/06/2022
EEA/ADS/22/014 – Provision of Travel Arrangement and Ancillary Services for Online and Hybrid Meetings EEA/2022/OP/0002
Completed
23/05/2022
ICT Support Services III AO/DRS/SAN-SAK/ICTSS III/001/22
Completed
20/05/2022
Displaying results 1 - 24 out of 431