About VET for youth - Teachers and trainers

Kształcenie zawodowe podstawowe (IVET) zwiększa szanse młodych ludzi na zatrudnienie i uczestnictwo w uczeniu się przez całe życie. Gromadzimy i analizujemy polityki i dobre praktyki VET, opracowujemy narzędzia dla decydentów i praktyków oraz prowadzimy badania wspierające włączenie społeczne i integrację na rynku pracy osób narażonych na porzucenie nauki, przedwcześnie kończących kształcenie i szkolenie oraz młodzieży niepracującej, niekształcącej się ani nieszkolącej się (NEET).

Zasadniczą siłą napędową wysokiej jakości kształcenia i szkoleń sprzyjających włączeniu społecznemu są nauczyciele i szkoleniowcy. Udostępniamy nowe dane dotyczące rozwoju zawodowego nauczycieli i szkoleniowców VET oraz tworzymy narzędzia, które mają ich wspierać.

W latach 2020–2022 Cedefop przeprowadził studium wykonalności dla uczestniczących w badaniu dyrektorów, nauczycieli, osób uczących się i instruktorów pracujących w przedsiębiorstwach będących placówkami kształcenia zawodowego podstawowego (IVET). Celem studium wykonalności była ocena możliwości zainicjowania europejskiego badania w celu wypełnienia istotnych luk w wiedzy i badaniach naukowych oraz stworzenie podstaw do gromadzenia w przyszłości rzetelnych materiałów dotyczących zawodów związanych z nauczaniem i szkoleniem. 

Bądź na bieżąco!….#VETTeachersTrainers #VETtoolkit #EarlyLeaving