Umiejętności i rynek pracy

Co kształtuje zmieniające się potrzeby w zakresie umiejętności?Jaka polityka w zakresie umiejętności może rozwiązać problem niedopasowania umiejętności?

Umożliwia lepsze zrozumienie konsekwencji szeroko zakrojonych zmian zachodzących w świecie edukacji i pracy.

Dowiedz się więcej
what does cedefop dowhat does cedefop do

Zapewnianie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kwalifikacji

W jaki sposób systemy odpowiadają na nowe potrzeby?W jaki sposób systemy przygotowują na przyszłość?

Daje szanse i wspiera ludzi w rozwijaniu i wykorzystywaniu swojego potencjału, nabywaniu umiejętności potrzebnych do zarządzania zmianami na rynku pracy i przemianami życiowymi, dzięki czemu mogą oni przyczyniać się do wzrostu gospodarczego i dobrobytu społeczeństwa.

Dowiedz się więcej

Centrum wiedzy na temat kształcenia i szkolenia zawodowego

W jaki sposób wspieramy i wzmacniamy poszczególne osoby?Co możemy zrobić, aby uczenie się przez całe życie stało się rzeczywistością?

Odpowiada na zmieniające się potrzeby i trendy poprzez promowanie zorganizowanego uczenia się przez całe życie, uczenia się przez całokształt sytuacji życiowych oraz przez odpowiednie struktury instytucjonalne, dysponujące właściwymi treściami i zarządzane w sposób sprzyjający włączeniu społecznemu.

Dowiedz się więcej