You are here

Mara Brugia

Maria Brugia, urodzona w Perugii (Włochy), rozpoczęła pracę w Cedefop w 1994 r. Pracując na różnych stanowiskach jej pozycja wzrosła na tyle, że w 2004 r. została szefową obszaru. Zarządza zespołami ekspertów pracujących nad analizą europejskiej polityki kształcenia i szkolenia zawodowego, wspólnymi europejskimi narzędziami i zasadami kształcenia i szkolenia oraz uczeniem się osób dorosłych w miejscu pracy ze szczególnym uwzględnieniem uczenia się opartego na przygotowaniu zawodowym. Od listopada 2012 r. do października 2013 r. pełniła funkcję zastępcy dyrektora. Maria Brugia ma dyplom z ekonomii oraz tytuł magistra ekonomii, polityki i prawa Unii Europejskiej.

Person details

Deputy Director

Downloads

CV:

EN72.31 KB

Declaration of interests:

EN41.51 KB