About Kenniscentrum voor beroepsonderwijs en -opleiding

Om de beleidsvorming te ondersteunen bij het verwezenlijken van een leven lang leren voor iedereen, brengt het kenniscentrum voor beroepsonderwijs en -opleiding expertise samen vanuit verschillende beleidsgebieden en aanverwante beleidsvormen inzake beroepsonderwijs en -opleiding. Het omvat informatie en bewijsmateriaal verkregen uit de werkzaamheden van Cedefop op het gebied van beroepsontwikkeling van leerkrachten en opleiders, leerlingplaatsen, het aanpakken van voortijdig schoolverlaten in beroepsonderwijs en -opleiding en het versterken van de positie van jongeren die geen opleiding volgen of werk hebben (NEET), voortgezet beroepsonderwijs en voortgezette beroepsopleiding (CVET) en bij- en nascholingstrajecten voor volwassenen, begeleiding, validatie en financiering en andere stimulansen.