About Beroepsonderwijs en -opleiding voor jongeren en leerkrachten en opleiders

Initieel beroepsonderwijs en initiële beroepsopleiding (IVET) maken de inzetbaarheid van jongeren en hun deelname aan een leven lang leren mogelijk. We verzamelen en analyseren beleid en goede praktijken op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding, ontwikkelen instrumenten voor beleidsmakers en praktijkmensen en voeren onderzoek uit ter ondersteuning van de sociale inclusie en integratie op de arbeidsmarkt van lerenden die dreigen af te haken, lerenden die het onderwijs vroegtijdig verlaten en jongeren die geen opleiding volgen of werk hebben.

Leerkrachten en opleiders vormen een essentiële drijvende kracht achter hoogwaardig en inclusief onderwijs. We leveren nieuw bewijs over de professionele ontwikkeling van leerkrachten en opleiders in beroepsonderwijs en -opleiding en maken tools om hen te ondersteunen.

Een onlangs uitgebrachte haalbaarheidsstudie voor een nieuwe pan-Europese enquête onder hoofden van beroepsonderwijs en -opleiding, leerkrachten, bedrijfsinterne opleiders en lerenden in initieel beroepsonderwijs en initiële beroepsopleiding (IVET) heeft tot doel inzichten vanuit het veld beschikbaar te maken en de sterke en zwakke punten en behoeften op IVET-gebied alsook de professionele ontwikkeling van leerkrachten en opleiders inzichtelijk te maken.

Blijf op de hoogte….#VETTeachersTrainers #VETtoolkit #EarlyLeaving