About Toekomstige trends in stelsels en instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding

Beroepsgericht onderwijs en beroepsopleiding in Europa veranderen op een aantal fundamentele manieren, hoewel het van land tot land verschilt. Zij worden niet alleen diverser in hun programma’s en kwalificaties – bijvoorbeeld om in te spelen op de behoeften van een groeiende dienstensector – maar breiden zich ook uit tot hogere niveaus. In sommige landen is deze combinatie van diversificatie en uitbreiding een stap naar verwezenlijking van een leven lang leren, waarbij beroepsonderwijs en -opleiding wordt aangepast aan de behoeften van lerenden van alle leeftijden en in verschillende stadia van hun loopbaan en leven. In veel landen wordt beroepsonderwijs en -opleiding op verschillende niveaus van het Europees kwalificatiekader aangeboden door een breder wordend scala aan instellingen (bijvoorbeeld scholen voor beroepsonderwijs en -opleiding, instellingen voor tertiair onderwijs, bedrijven, volwasseneneducatie en particuliere aanbieders, internationale organisaties).

Het onderzoek van Cedefop naar de veranderende aard en rol van beroepsonderwijs en -opleiding in Europa geeft een omvattend beeld van de ontwikkelingen op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding in Europa. Voortbouwend op deze analyse schetst ons verslag Beroepsonderwijs en -opleiding in Europa,1995-2035 een aantal scenario’s voor de manier waarop beroepsonderwijs en -opleiding in de komende decennia zouden kunnen evolueren en waarin de keuzes worden belicht waar beleidsmakers en belanghebbenden voor komen te staan.

Ons werk aan de toekomst van beroepsonderwijs en -opleiding bouwt rechtstreeks voort op dit project en combineert nadruk op institutionele veranderingen met een systematische analyse van ontwikkelingen in de inhoud van beroepsonderwijs en -opleiding. De werkzaamheden, die de 27 EU-lidstaten, IJsland, Noorwegen en het VK omvatten, dragen bij tot een beter inzicht in de uitdagingen en kansen waarmee de Europese beroepsopleidingswereld de komende jaren zal worden geconfronteerd. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de manier waarop de inhoud en het profiel van beroepsonderwijs en -opleiding veranderen. In veel landen zien we een verbreding van profielen, terwijl het totale aantal kwalificaties (en dus specialisaties) afneemt, waardoor toekomstige vaardigheden op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding er anders uit kunnen zien dan die van vandaag door aanpassing aan de snel veranderende behoeften van de arbeidsmarkt. Het kunnen inspelen op deze veranderende behoeften zal bepalend zijn voor de relevantie en kwaliteit van beroepsonderwijs en -opleiding in de toekomst.