About Beroepsonderwijs en -opleiding voor volwassenen

Beroepsonderwijs en -opleiding, met name voortgezet beroepsonderwijs en voortgezette beroepsopleiding (CVET), zijn van cruciaal belang om de deelname van volwassenen aan een leven lang leren te ondersteunen, zodat zij hun vaardigheden kunnen ontwikkelen, actualiseren en verbeteren.

Het streven naar een gecoördineerde, coherente en systematische aanpak van CVET is een prioriteit in de huidige beleidscyclus voor beroepsonderwijs en -opleiding (discussienota Cedefop-ETF van 2020, de Verklaring van Osnabrück en de aanbeveling van de Raad van 24 november 2020 inzake beroepsonderwijs en -opleiding).

Naast het eigen onderzoek van Cedefop naar CVET leveren we bewijsmateriaal en kennisbronnen met betrekking tot de manier waarop beroepsonderwijs en -opleiding ondersteuning kunnen bieden aan laaggeschoolde volwassenen voor bij- en omscholing, en aan volwassen vluchtelingen die legaal migreren om werk te vinden. Ook is er informatie beschikbaar over de wijze waarop werkgevers, onder meer door middel van werkplekleren, ondersteuning kunnen bieden aan beroepsonderwijs en -opleiding voor volwassenen.