About Vaardigheden en veranderende samenlevingen

In ons werk op het gebied van vaardigheden en veranderende samenlevingen analyseren wij recente en opkomende trends op de arbeidsmarkt en de gevolgen van economische en sociale megatrends. Wij richten ons op de vaardighedendimensies van digitalisering en de groene transitie en dragen bij tot empirisch onderbouwd beleid om de dubbele transitie te maken en vorm te geven tegen de achtergrond van een vergrijzende beroepsbevolking.